WV BOUW
VOOR
NIEUW- EN
VERBOUW

NIEUWBOUW

Van tekening tot oplevering.

WV Bouw begeleidt u persoonlijk op uw pad naar een eigen woning. U bepaalt zelf in hoeverre onze hulp benodigd is vanaf tekening tot stoffering. Dit kan zijn met advisering in bouwmaterialen maar ook het aanvragen van een bouwvergunning.

Belangrijk in deze is het begintraject. Menigmaal komen bouwfouten pas aan het licht in of na het bouwproces. We pleiten ervoor zo vroeg mogelijk in dit proces deel te nemen. Mankementen worden zo vroegtijdig opgespoord. Bovendien kan vereenvoudiging van detaillering ook nog eens kostenbesparend zijn.

Wij werken uitsluitend met vakmensen en materiaal van hoge kwaliteit. Ons prijskaartje zal misschien niet altijd het goedkoopst zijn. Echter een reële onderbouwde prijs geeft achteraf géén verrassing. We staan garant voor een betrouwbare, gespecificeerde begroting.

>> klik hier voor meer informatie over projectbouw en het realiseren van appartementen.

VERBOUW

Doordachte keuzes, duurzame materialen en juiste detailleringen – Verbouwwerkzaamheden in en aan uw woning zijn bij ons in goede handen. WV Bouw heeft verstand van zaken en voert de werkzaamheden altijd onder garantie uit. Aangezien een verbouwing doorgaans een grote klus is waarbij u veel keuzes moet maken, is een goed advies belangrijk.

Bij aspecten als architectonische details, modernisering of energiebesparende verbeteringen denken we te allen tijde met de opdrachtgever mee. Doordachte keuzes, duurzame materialen en juiste detailleringen. Hierin schuilt een solide resultaat.

Een verbouwing zonder overlast is een droombeeld. Aan een minimale overlast proberen we continu ons steentje bij te dragen. Regelmatige controle op de bouwplaats en overleg met de opdrachtgever heeft daar natuurlijk een groot aandeel in.

RENOVATIE

Vakmanschap en renovatie gaan samen hand in hand. Oude technieken en nieuwe materialen komen hier bij elkaar. Creativiteit en vindingrijkheid komen bij een renovatie pas echt tot zijn recht.

Goed en zorgvuldig slopen, maar ook eventuele asbestsanering en bodem-verontreiniging worden vakkundig uitgevoerd. Deskundigheid van bouw-voorschriften, constructieve berekeningen en regelmatige controle zorgen voor een degelijke, veilige bouwplaats.

Veel disciplines, maar toch één aanspreekpunt. Vernieuwing van een bestaand object in een onwaarschijnlijk kort tijdsbestek.

>> klik hier voor meer informatie over het transformeren of het geven van een nieuwe bestemming aan een bestaand gebouw.